Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ -ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Το Υπουργείο Παιδειάς & Διά Βίου Μάθησης κατέθεσε το νέο Νομοσχέδιο  στο οποίο υπάρχει αναφορά στην εκπαίδευση της Κομμωτικής & του Μανικιούρ – Πεντικιούρ. Στο Νομοσχέδιο αναφέρονται τα παρακάτω:

α) Για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που είναι πιστοποιημένα (αδειοδοτημένα) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας έχουν το νόμιμο δικαίωμα οι απόφοιτοί τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση της “Άδειας άσκησης επαγγέλματος” ή όπως θα είναι η νέα ονομασία της “Βεβαίωση νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος”.

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μανικιούρ-Πεντικιούρ

β) Για να συμμετάσχει ένας ή μία απόφοιτος του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να έχει εκτός από την “Βεβαίωση Περαίωσης Σπουδών” του Κ.Δ.Β.Μ. και εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα της Κομμωτικής ή του Μανικιούρ – Πεντικιούρ. Η προϋπηρεσία αυτή μπορεί έχει πραγματοποιηθεί μετά την αποφοίτηση από το Κ.Δ.Β.Μ. ή και πριν.

γ) Οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ. στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα γίνονται όπως αυτές των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.Με το Νομοσχέδιο αυτό κατοχυρώνονται πλέον τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών & μελλοντικών αποφοίτων μας.

Αποκτήστε Εύκολα την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Για Περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε με την σχολή μας στο 210.57.18.770

Αναγνωρισμένο από το Κράτος. Αρ. Αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2100026/2015